17 ก.ค. 2560 - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านวังมะค่า

12 ก.ค. 2560 - โครงการก่อสร้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมถนนจากอุทกภัยน้ําท่วมตําบลวังตะแบก

9 มิ.ย. 2560 - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหนองเสือโฮก ถึงหมู่ที่ 10 บ้านทุ่งมัดใต้

9 มิ.ย. 2560 - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายคล้อย ดําทรัพย์ หมู่ที่ 9 บ้านหนองศรีไพรรัตน์

8 พ.ค. 2560 - โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม/ต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.วังตะแบก

19 เม.ย. 2560 - โครงการขุดลอกคลองบรืเวณหลัง อบต.วังตะแบก

19 เม.ย. 2560 - โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร จากบริเวณบ้านผู้ช่วยมีนา บดีรัฐ ถึงบริเวณหลังบ้านนายโกมินทร์  พลไกร

19 เม.ย. 2560 - โครงการขุดลอกคลองเพื่อการเกษตร บึงแก้ว

3 เม.ย. 2560 - โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม/ต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.วังตะแบก

15 ก.พ. 2560 - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรังตามสภาพความเสียหาย

14 ก.พ. 2560 - โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม/ต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.วังตะแบก

14 ก.พ. 2560 - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางละลิ่ว พลาพล หมู่ที่ 3 (ครั้งที่ 2)

12 ม.ค. 2560 - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางละลิ่ว พลาพล หมู่ที่ 3

 

สถิติจำนวนผู้เยี่ยมชม

724410
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
64
186
1873
440262
5879
13880
724410
Your IP: 54.144.33.92
2017-08-19 04:57

ใครออนไลน์

มี 2 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์